Vui lòng nhập họ tên thật có dấu. Hồ sơ sẽ không được duyệt nếu họ tên không dấu!
Bạn hãy cho biết giới tính của bạn
Vui lòng cho biết ngày sinh của bạn. ViSS chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
Vui lòng chọn tỉnh/thành phố bạn đang sinh sống.
Khai báo trình độ học vấn chính xác sẽ giúp bạn tìm được những người bạn phù hợp với mình.
Khai báo nghề nghiệp chính xác sẽ giúp bạn tìm được những người thực sự phù hợp với mình.
Vui lòng cung cấp email chính xác để nhận mật khẩu đăng nhập
Xác nhận lại địa chỉ email của bạn.
Vui lòng cung cấp số CMND của bạn.
Vui lòng cung cấp số ĐTDĐ của bạn trong trường hợp VISS muốn liên hệ với bạn. Chúng tôi cam đoan không gửi tin rác hay tiết lộ số ĐT của bạn.
Tự giới thiệu về bạn sẽ làm hồ sơ của bạn đặc biệt và gây chú ý hơn
Hồ sơ của bạn sẽ không được duyệt nếu ảnh đại diện không phải là hình thật của bạn hoặc không nhìn rõ mặt. Bạn không được đăng hình trái với thuần phong mỹ tục, đồi trụy, khêu gợi, ảnh có liên quan đến chính trị, tôn giáo.
thỏa thuận
Vui lòng click vào đồng ý sau khi đã đọc thỏa thuận sử dụng.